Szkółka znajduje się na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego , który został utworzony 30 września 1993r. i leży w środkowo-wschodniej części woj. Mazowieckiego. Obejmuje lewobrzeżną część doliny dolnego Bugu od miejscowości Kiełpiniec w gm. Sterdyń do ujścia , a także fragment dolnej Narwi.


Fot. J.Jarosz

Niepowtarzalnym walorem krajobrazowym parku jest szeroka i urozmaicona dolina Bugu z rozległymi starorzeczami , wydmami , wysokimi skarpami lub piaszczystymi plażami. Dzięki niewielkiej ingerencji  człowieka zarówno rzeka Bug jak i wiele zbiorowisk występujących w dolinie zachowało się w stanie zbliżonym do naturalnego . Znaczne obszary  doliny Bugu zajmują łąki i pastwiska , charakteryzujące się bogactwem gatunkowym i zróżnicowaną kolorystyką w różnych porach roku .


Fot. J.Jarosz

Nadbużański Park Krajobrazowy jest pod względem faunistycznym jednym z ciekawszych i cenniejszych obszarów  Polski. Stwierdzono tu 37 gatunków  ssaków , 207 ptaków lęgowych  7 gatunków  gadów , 12 gatunków  płazów oraz  29 gatunków ryb. Obszar parku położony jest na pograniczu  trzech regionów  historyczno-kulturowych ; K URPI , Mazowsza i Podlasia. Znajduje się tu wiele miejsc  pamięci narodowej  np. hitlerowski obóz zagłady w Treblince , mogiły i pomniki powstańcze . Tutaj mieszkali i działali: Kardynał Stefan Wyszyński , Maria Dąbrowska, Cyprian Kamil Norwid , Teofil Lenartowicz , Piotr Skarga


Fot. J.Jarosz

Fot. J.Jarosz

Fot. J.Jarosz

Fot. J.Jarosz

Fot. J.Jarosz